Grunneieravtaler

Fremføringsavtaler • Energi

10.11.2010 Svein Eriksen

KS Bedrift har inngått en standardavtale med Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger

Med virkning fra 1. januar 2007 er det gjort endringer i Forbrukerkjøpsloven. I den forbindelse vil vi ta kontakt med avtalepartnerne for å undersøke om dette medfører et behov for å endre/oppdatere denne avtalen.

Avtalen finner du her: Grunneieravtale

Rydding av grunn - vis hensyn!
I oppfølgingen av pålegg om rydding av linjer, ber vi våre medlemmer om å utvise skjønn og hensyn til grunneiernes rettigheter. Standardavtale, som vi har inngått med Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag, tar utgangspunkt i rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspentlinjer.

I flere tilfeller er det oppstått konflikt mellom grunneier og nettselskap, fordi tidligere avtale også hadde en henvisning til Standard tilknytningsavtale, som bl.a. berører forholdet til grunneier eller andre som disponerer rettigheter over en eiendom uten at disse er identisk med installasjonseier. Forholdet mellom nettselskapet og disse reguleres også av standard tilknytningsvilkår, når dette fremgår av den enkelte paragraf. Det betyr at nettselskap har benyttet samme prinsipper for rydding av lavspentlinjer, som for høyspent.