Standardavtale småkraftverk

Fremføringsavtaler • Energi

10.11.2010 Svein Eriksen

Formålet med avtalene er å lette utbygging og drift av småkraftverk – og sørge for et mest mulig balansert avtaleverk.

Avtalene er et samarbeidsprosjekt mellom Landssamanslutninga av vasskraftkommuar (LVK), Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN), KS Bedrift og grunneier-organisasjonene Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag. Avtaleutkastene er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra de fem organisasjonene, med bistand fra juridisk kompetanse.

Avtalene
Det er utarbeidet avtaleverk for to typetilfelle: - En medeierversjon hvor grunneierne og energiverket etablerer et felles selskap ”Lillekraft AS”, - og en utleieversjon hvor grunneierne inntar en mer passiv rolle ved kun å leie ut fall og grunn. Avtalene (i alt 11 stk) er tilgjengelig i pdf-fil for de nevnte organisasjoners medlemmer uten kostnader.

*   Medlemmer av KS Bedrift vil få avtalene tilsendt elektronisk ved å   henvende seg til oppgitte kontaktpersoner (se nedenfor), eller til advokatfirmaet Lund & Co på epost:  kb@lundogco.no

Veilederen

Avtalepakken inneholder maler for de nødvendige avtaler, og det vil i de fleste tilfelle være behov for en tilpasning til det enkelte utbyggingsprosjekt. Det er derfor utarbeidet en omfattende og instruktiv veileder for hvordan avtalene skal brukes, og hvordan de kan justeres. Veilederen koster kr 5 000 (eks mva) og går til dekning av kostnadene som har vært med utviklingen av avtalene. Inklusiv i denne summen følger 1,5 timers juridisk rådgivning. Vi vil anbefale at medlemmene investerer i veilederen, da avtaleverket i seg selv ikke gir tilstrekkelig oversikt over alle problemstillinger som bør hensyntas ved de konkrete tilpasninger som vil bli nødvendige.

Veilederen fås ved henvendelse til advokatfirmaet Lund & Co kb@lundogco.no - som deretter sørger for elektronisk utsendelse av nummererte eksemplarer.

Standardavtalene vil kunne utvikles og forbedres ved innspill fra medlemmene og samarbeidende organisasjoner basert på erfaringer som er og vil bli vunnet ved bruk.

Avtalene vil også kunne kjøpes av ikke-medlemmer for en kostnad på  kr 5 000 (eks mva). Henvendelse til advokatfirmaet Lund & Co v/ kb@lundogco.no

Kontaktperson i KS Bedrift:

Kristin H Lind, tlf: 916 03 694, epost: kristin.lind@ks.no