Standardavtalene tilknytning, nettleie og kraftlevering - næringskunder

Fremføringsavtaler • Energi

Her finner du de tre standardavtalene for næringskunder m.v.: Tilknytning, Nettleie og Kraftlevering. Avtalene for nettleie og kraftlevering er revidert nå i juni 2012. Endringene er i hovedsak redaksjonelle og med oppdateringer pga endringer i lov, forskrift og annet regelverk. Tilknytningsavtalen er uendret. Vi anbefaler at dere tilbyr deres næringskunder disse avtalene og ikke de "tilsvarende" avtalene for privatkunder.

Bakgrunnen for dette er at privatkunder (husholdninger) har fått nye forsterkede rettigheter i Forbrukerkjøpsloven. Disse rettighetene gjelder ikke for næringskunder og andre kundegrupper som ikke er forbrukere i henhold til definisjonen av ”forbruker” i forbrukerkjøpsloven.

Definisjonen av næringskunde er ikke entydig, men i utgangspunktet er det kunder som har et organisasjonsnummer og ikke et personnummer. I den forbindelse vil vi spesielt nevne at når det gjelder gårdsbruk som er i drift, så er dette per definisjon næringskunder og ikke privatkunder.

Når det gjelder nettavtalene (tilknytnings- og nettleieavtalen), skal de kunngjøres med 14 dagers varsel før de gjøres gjeldende i løpende kundeforhold. Kunngjøringen skjer på selskapets webside hvor avtalene også legges ut. Om man ønsker det, kan kunngjøringen også annonseres i pressen, men det er ikke obligatorisk.

Kontaktpersoner:
Tone Molvær Berset, 99749873, tone.molvar.berset@ks.no
Kirstin H Lind, 91603694. kristin.lind@ks.no

Last ned orientering om hvordan de nye avtalene tas i bruk (PDF).

Tilknytningsavtalen, næringskunder    
Nettleieavtalen, næringskunder    
Kraftleveringsavtalen, næringskunder    

Tilknytingsvilkår for næringskundar (nynorsk)
Nettavtale for næringskundar (nynorsk)
Kraftleveringsavtale, næringskundar (nynorsk)

 

Til bruk i det daglige har vi lagt ved noen lenker til viktige dokumenter, lover/forskrifter