Standardavtalene tilknytning-, nettleie- og kraftleveringsavtale - privatkunder

Fremføringsavtaler • Energi

22.10.2010

På denne siden finner du standardavtalene for privatkunder.  Avtalene er både i word- og pdf-format. Vi anbefaler at du legger ut avtalene i pdf-format på egne hjemmesider. Vi anbefaler også at dere med jevne mellomrom sender avtalene ut til kundene,  f eks ved neste fakturautsending. Avtalene finnes både på bokmål og nynorsk.

Tilknytningsavtalen, privatkunder (bokmål)

Tilknytningsavtalen, privatkundar (nynorsk)    

Nettleiavtalen, privatkunder (bokmål)                       

Nettleigeavtalen, privatkundar (nynorsk)   

Kraftleveringsavtalen, privatkunder (bokmål)            

Kraftleveringsavtale, privatkundar (nynorsk)  

DIVERSE LENKER
Som en hjelp til det daglige arbeidet med kundekontakt og spørsmål rundt standardavtalene og bruk og tolkning av dem, har vi under lagt ut noen lenker til viktige dokumenter og lover/forskrifter.

Forbrukerkjøpsloven

Elklagenemnda

Ot prp nr 114 (2004-2005), Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven

NVE

Forbrukerrådet om strøm

Dersom det er andre lenker du mener vi bør legge ut på denne siden, håper vi at du tar kontakt snarest og forteller oss det. Denne siden er ment å være til hjelp for alle som jobber med kundespørsmål hos medlemmene.