God internkontroll er avgjørende for at energibedriftene skal kunne ivareta hensyn til Beredskap, HMS og Kvalitet og miljø.

Her finner du vår veileder "Internkontroll for energibedriftene".