Strømmast II
Foto: iStock

Standardavtaler næringskunder - tilknytning og nettleie, kraftlevering

Standardavtaler • Energi

Her finner du standardavtalene for næringskunder: Tilknytning og Nettleie, samt Kraftlevering.

Avtalene er grundig revidert i 2020-21.

Revisjonen er gjennomført av EnergiNorge og vi har identiske standardavtaler.

Disse avtalene er beregnet på små og mellomstore næringskunder.

Med store industrikunder inngås normalt egne avtaler.

 

Bakgrunnen for egne næringsavtaler er privatkunders (husholdninger) forsterkede rettigheter i Forbrukerkjøpsloven. Disse rettighetene gjelder ikke for næringskunder og andre kundegrupper som ikke er forbrukere i henhold til definisjonen av ”forbruker” i forbrukerkjøpsloven.

Definisjonen av næringskunde er ikke entydig, men i utgangspunktet er det kunder som har et organisasjonsnummer og ikke et personnummer. I den forbindelse vil vi spesielt nevne at når det gjelder gårdsbruk som er i drift, så er dette per definisjon næringskunder og ikke privatkunder.

Når det gjelder nettavtalene (tilknytnings- og nettleieavtalen), skal de kunngjøres med 14 dagers varsel før de gjøres gjeldende i løpende kundeforhold.

Kunngjøringen skal gjøres skriftlig. Gjerne via faktura eller selskapets webside hvor avtalene også legges ut.

Om man ønsker det, kan kunngjøringen også annonseres i pressen, men det er ikke obligatorisk.

Kontaktperson:
Asle Strand, 466 50 888, asle.strand@samfunnsbedriftene.no

 

Standardvilkår for nettleige og tilknyting, næringskundar 2020 (nynorsk)

Standard vilkår for nettleie og tilknytning, næringskunder 2020 (bokmål) 

 

Gamle avtaler

Tilknytningsavtalen, næringskunder

Tilknytingsvilkår for næringskundar (nynorsk)


Nettavtale for næringskundar (nynorsk)

Nettleieavtalen, næringskunder

 

Kraftleveringsavtalen, næringskunder

Kraftleveringsavtale, næringskundar (nynorsk)

   
     
     

 Til bruk i det daglige har vi lagt ved noen lenker til viktige dokumenter, lover/forskrifter