Mann kobler el-anlegg.png

Standardavtaler privatkunder - Tilknytning og nettleie, kraftleveringsavtale

Standardavtaler • Energi

Her finner du standardavtalene for privatkunder: Tilknytning og Nettleie, samt Kraftlevering.

Avtalene er grundig revidert i 2020-21.

Revisjonen er gjennomført av EnergiNorge og vi har identiske standardavtaler.

Disse avtalene er beregnet på privatkunder.

 

Når det gjelder nettavtalen (tilknytnings- og nettleieavtalen), skal de kunngjøres med 14 dagers varsel før de gjøres gjeldende i løpende kundeforhold. Kunngjøringen skal gjøres skriftlig. Gjerne via faktura eller selskapets webside hvor avtalene også legges ut. Om man ønsker det, kan kunngjøringen også annonseres i pressen, men det er ikke obligatorisk.

Kontaktperson:
Asle Strand, 466 50 888, asle.strand@samfunnsbedriftene.no

 

Standard vilkår for nettleie og tilknytning, forbrukerkunder 2020 (bokmål) 

Standardvilkår for nettleige og tilknyting, forbrukarkundar 2020 (nynorsk)

 

Gamle avtaler

Tilknytningsavtalen, privatkunder (bokmål)

Tilknytningsavtalen, privatkundar (nynorsk)    

 

Nettleiavtalen, privatkunder (bokmål)                       

Nettleigeavtalen, privatkundar (nynorsk)   

 

Kraftleveringsavtalen, privatkunder (bokmål)            

Kraftleveringsavtale, privatkundar (nynorsk)  

DIVERSE LENKER
Som en hjelp til det daglige arbeidet med kundekontakt og spørsmål rundt standardavtalene og bruk og tolkning av dem, har vi under lagt ut noen lenker til viktige dokumenter og lover/forskrifter.

Forbrukerkjøpsloven

Elklagenemnda

Ot prp nr 114 (2004-2005), Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven

NVE

Forbrukerrådet om strøm