Viderutdanning I Kraftbransjen Foto Istock For Nett
Foto: iStock

Gratis kompetansehevende kurs for våre medlemmer

Kompetanseutvikling • Energi

Samfunnsbedriftene Energi vil bidra til at våre medlemmer har tilgang til den kompetansen de trenger for å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Via bransjeprogrammet for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen får være medlemmer muligheten til å melde seg på kompetansehevende kurs gratis.

Samfunnsbedriftene Energi arbeider hele tiden for å bidra og påvirke til at våre medlemmer skal ha tilgang til den kompetansen de trenger. Derfor samarbeider Samfunnsbedriftene med en rekke andre organisasjoner som en del av bransjeprogrammet for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. Det vil si at Samfunnsbedriftene og våre samarbeidspartnere jobber for å finne og utvikle målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​

Det innebærer at våre medlemmer får tilgang til gratis og fleksible kurs rettet mot bransjen.

Tilgjengelige kurs varierer og antall plasser regnes etter "førstemann-til-mølla" prinsippet. Samfunnsbedriftene oppfordrer alle interesserte medlemmer til å skaffe seg mer informasjon og få en oversikt over tilgjengelige kurs via lenken. Her har man  samt å melde seg på relevante kurs som er ønskelig.

Ta gjerne kontakt med Kristian D. Larsen på +47 95027339 eller kdl@samfunnsbedriftene.no for spørsmål om bransjeprogrammet.