Elhub endrer relasjonene mellom kraftselskap og kunde på grunnleggende måter.

Gjennom å samle all meldingsutveksling i kraftbransjen og oppgjørsinformasjon i bransjen i en sentral hub, skal Elhub legge til rette for utvikling av nye tjenester og produkter i kraftmarkedet. Kraftselskapene selv bærer regningen for dette omfattende prosjektet. Elhub er gjentatte ganger blitt utsatt som følge av svikt i utviklingen av prosjektet.

På denne siden kan du leser mer om vårt arbeid opp mot Elhub og Elhubs eier, Statnett. Blant temaene er utforming av Elhub-løsningen, betaling og maktforhold i huben.

Relevante artikler