Store endringer skjer på sluttbrukersiden. Dette er et resultat av teknologisk utvikling, økende kundebevissthet og tilrettelegging for økt konkurranse om kraftkundene.

Fra politisk og regulatorisk hold legges det til rette for å styrke sluttbrukernes posisjon i markedet, gjennom den kundesentriske modellen. Samtidig har useriøse aktører undergravet kraftbransjens omdømme blant sluttbrukere.

På denne siden kan du lese mer om vårt arbeid knyttet til rammebetingelser, omdømme og marked på brukersiden.

Relevante artikler