Èn faktura gir størst nytte for store selskaper

Sluttbruker • Energi

Større kraftleverandører kan være de som har mest å tjene på en leverandørsentrisk modell med fellesfakturering».  Dette er en av konklusjonene i en foreløpig rapport som organisasjonen for de nordiske energiregulatorene (NordREG) har fått utarbeidet av konsulentselskapet Gaia.

Den foreløpige rapporten sier videre at en harmonisering av nettselskapenes tariffer vil være en fordel for markedet og kundene. En HUB er nødvendig for å fremme en effektiv og nøytral markedsmodell. Det bør videre utføres en detaljert kost-nytte analyse da konstnadene for integrering vil avhenge sterkt av hvilke endringer som er nødvendig i IT-systemer og relevante prosesser.

Rapporten presenterer to modeller for risikofordeling mellom kraftleverandør og nettselskap, i et system med fellesfakturering fra kraftleverandør. NordREG ser på følgende modeller:

  • Kraftleverandør kjøper fordringen fra nettselskapet, og foretar innkreving. Nettselskapet har risiko i forhold til konkurs hos kraftleverandør. 
  • Kraftleverandør sender fellesfaktura for begge, men nettselskapet beholder juridisk sett fakturakrav mot kunde. Dette innebærer at nettselskapet sender fakturadetaljer til kraftleverandør, som samler inn pengene. Nettselskapet kan likevel kreve inn sin andel av gjelden ved mislighold fra kunde eller kraftleverandør.

 

Les "Fritt oversatt kapittel 6 Konklusjoner"

Les rapporten fra NordREG

 

17.04.2013