Ballangen energi – motor i lokal næringsutvikling

Medlemsbesøk • Energi

04.02.2015

KS Bedrift besøkte Ballangen Energi og lot seg imponere av et selskap med mange jern i ilden. De er en typisk motor for næringsutviklingen i sitt lokalsamfunn. Hovedfokus er selvsagt drift av eget distribusjons- og regionalnett. Vannkraftproduksjon fra småkraftverk, bredbånd, eiendom, installasjon og butikk er andre områder selskapet driver til glede for innbyggerne i Ballangen.

Elverkssjef Wiggo Knutsen forteller også om en suksesshistorie som deleier av oppdrettsnæringen i området. For at denne virksomheten i det hele tatt skulle kunne se dagens lys besluttet styret i Ballangen Energi å bli en eier med negativt flertall. Dette har de siste årene gitt god avkastning til selskapet og deres eiere.

En annen viktig sak for selskapet er rekruttering. Gjennom å ha lærlingeplasser og et bevisst forhold til etterutdanning av ansatte, sikres tilflyt av arbeidskraft. Ballangen Energi er en attraktiv arbeidsplass og melder at de ikke kjenner seg igjen når det gjelder utfordringer i forhold til kompetanse.

Tilstedeværelse er viktig i beredskapssammenheng. I nærheten har Statnett anlegg, Ballangen Energi er beredskapsvakt for Statnetts anlegg. Dette er en vinn-vinn situasjon som ikke vil vært mulig dersom nettselskap på generell basis ikke skulle kunne selge tjenester, slik rapporten «Et bedre organisert strømnett» foreslår. Likevel er det kravet om funksjonelt skille som oppleves som den største utfordringen fra Reiten-rapporten. For å sikre effektiv drift er nettopp samarbeid med andre selskaper, bygge allianser og også standardisering viktige områder for Ballangen Energi.

Fra venstre: Erna Mathisen leder Økonomi og Kundesenter, Aksel Johansen leder Nett, Tor Johansen leder Marked og Bredbånd og daglig leder Wiggo Knutsen var med og drøftet utviklingen av norsk energibransje med fotograf Kristin H. Lind – KS Bedrift. Kenneth Bakke – leder Produksjon var ikke tilstede da bildet ble tatt.