Bedriftsbesøk hos Rollag Elverk

Medlemsbesøk • Energi

Rollag Elverk, ved daglig leder Rune T. Andersen, uttrykker bekymring når KS Bedrift spør hva selskapet tenker etter å ha lest rapporten «Et bedre organisert strømnett».

Utfordrende med funksjonelt skille

Rapporten har introdusert en usikkerhet når det gjelder å planlegge aktiviteter for selskapet. Det vanskeligste er utfordringene som forslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille gir. Men også forslaget om å endre normreguleringen til 70/30 – vil gjøre det svært vanskelig for Rollag Elverk å overleve. Man har rett og slett ikke flere kostnader å kutte. Regelverket og rapportering i forhold til inntektsrammereguleringen håndteres svært ulikt hos de ulike selskapene. Dette følges ikke godt nok opp av NVE slik at man sammenliknes med irrelevante selskaper, og frontverkene blir ikke godt nok kontrollert.

Når det gjelder påstander om kryssubsidiering kjenner man seg ikke igjen. Forslaget om å nekte også mindre selskaper å utnytte ressursene på tvers i organisasjonen oppleves byråkratisk og unødvendig. Regelverk for å unngå kryssubsidiering finnes i dag, burde sette inn ressurser på kontrollvirksomhet heller enn å rane eierne. Direkteregulering kan ikke veie opp for insentivene til sentralisering. Med et markedsbasert system ville ikke Norge hatt folk i distriktet.