Det lokale elverk er nøkkelen til bredbånd i distriktet

Medlemsbesøk • Energi

Geir Rismyhr har overtatt som ny daglig leder hos Høland og Setskog Elverk nå i sommer. KS Bedrift besøkte selskapet og fikk høre om hvilke tanker den nye elverkssjefen har for selskapet og energibransjen.

Med en bred erfaring fra sektoren, Akershus Energi, Hafslund og selskap innenfor entreprenør og konsulentbransjen, har Geir mange tanker når det gjelder utviklingen av sektoren. At mindre energiselskaper har en viktig rolle i lokalsamfunnene er han ikke i tvil om. Erfaring viser at det er disse selskapene som bygger bredbånd i distriktet.     

Samarbeider godt med naboene

Høland og Setskog Elverk SA er et typisk lokalt energiselskap, eid av sine kunder. Hovedområdet for selskapet er nettvirksomheten. De har også strømsalg, leverer varme og varmt tappevann, fiber/bredbånd, kartverk og andre tjenester relatert kjernevirksomheten. Samarbeid med andre selskaper er verdifullt for et mindre selskap, og Høland og Setskog har funnet et godt samarbeid i Nettalliansen.

Kommustruktur må komme før selskapsstruktur

Når det gjelder myndighetenes ønske om å innføre krav om funksjonelt skille for å få færre og større energiselskaper, bør dette avvente inntil man har fått landet kommunestrukturen. For øvrig må alle selskaper til enhver tid vurdere hvordan man best er organisert for å møte kundenes ønsker og behov.

Daglig leder Geir Rismyhr og Kristin H. Lind

19.08.2015