Eidefoss[1].jpg

Eier og selskap på samme lag

Medlemsbesøk • Energi

Foto: Fra venstre næringssjef Tora Sandbu, Eidefoss Energis direktør Hans Kolden, ordfører Iselin Jonassen, KS Bedrift ved leder energi Kristin H. Lind og direktør Bjørg Ravlo Rydsaa. Rådmann Ådne Bakke var ikke til stede da bildet ble tatt.

20.05.2014

KS Bedrift møtte Eidefoss Energi og Vågå kommune, et selskap og en eier som tydelig er på samme lag. Administrerende direktør i Eidefoss Energi, Hans Kolden, informerer om at selskapet skal investere flere hundre millioner i fornybar kraft, med støtte fra eierne sine. Ordføreren i Vågå, Iselin Jonassen er tydelig på at Eidefoss Energi er et viktig selskap for regionen. Både når det gjelder næringsutvikling og sysselsetting er selskapet en viktig bidragsyter for eierne.

Eiere og selskap har en god dialog om forventninger og realiteter, eiermøter og faglig oppdatering er noe som er fast på planen. Gjennom Eidefoss sin snart 100-årige historie har eierne tatt ut utbytte de siste 20 år. Når det nå skal investeres stort i kraftproduksjon, er man enige om å endre utbyttemodellen for å legge til rette for at selskapet kan tåle disse investeringene. Man har fokus på at utnyttelsen av naturressursene skal gi en evigvarende verdi for regionen.