Flesberg og Pål i hundre!

Medlemsbesøk • Energi

Søndag 17. august inviterte Flesberg Elektrisitetsverk AS kundene og representanter fra naboselskap og samarbeidspartnere til folkefest på everkstomta på Lampeland. Dette for å markere 75årsdagen for everket som ble startet som andelslag i november 1939.

Godt utbygget nett

Selskapet er fra 2000 organisert som et AS, og har fortsatt andelslagets kundeorienterte formål i vedtekter og praksis. Det tok hele 10 år etter etableringen før selskapet leverte den første strømmen – selvsagt forsinket av krigen og at det tok tid å bygge linjer nedover dalen fra Nore gjennom Rollag til Flesberg. Per dato er selskapet godt ajour med bransjen for øvrig – med et godt utbygget nett for forbrukere og næringsliv i området.

Folkefesten inneholdt blant annet tilbud om stolpeklatring og utfordrende klatrevegger for dem som søkte utsikt, og tryllekunster og konsert fra opprigget scene. En flott elbilutstilling viste at kanskje er utviklingen på bilfronten på veg bort fra bensinslukende amerikanere? Odd Nordstoga avsluttet arrangementet i god kontakt med sitt publikum.

Flesberg og Pål i hundre?

Everksjef Pål Rønning passerer i løpet av året 25 år som leder av selskapet. Og 75 pluss 25 blir helt i hundre. Pål fikk på vegne av selskapet mange velfortjente godord for festen – og mange gleder seg allerede til 76 årsdagen.

 26.08.2014