Jæren Everk 100 år

Medlemsbesøk • Energi

18.02.2015

27. januar 2015 var en ny milepæl for Jæren Everk. Lørdag 31. januar var det invitert til jubileumsfest hvor KS Bedrift deltok.

På tross av sin høye alder er Jæren Everk et fremtidsrettet nettselskap med dyktig ledelse og ansatte. Hå kommune som eier ønsker å utvikle nettselskapet til beste for innbyggerne i kommunen. KS Bedrift deltok på jubileumsfesten og gratulerte selskapet med de første 100 år, og vi vil jobbe for at også de neste 100 år kan gå i egen regi dersom eierne ønsker det.

Everkssjef Birger Høyland ønsker ansatte, styre, eiere og gjester velkommen.

KS Bedrifts Kristin H. Lind gratulerer everkssjef Birger Høyland med Jæren Everks100 år.