KS Bedrift har besøkt energiselskaper i Møre og Romsdal

Medlemsbesøk • Energi

KS Bedrift har nylig vært på spennende og nyttig besøk hos medlemmer på Nordvest-landet.

Etter en dag med styrekurs hos Rauma energi gikk turen videre til Nesset kraft og Sunndal energi. Rekken av utfordringer vi står overfor i bransjen ble gjennomgått og diskutert. Og i alle selskapene var engasjementet rundt strukturdiskusjonen stort. Og tilbakemeldingene var entydige. Forslaget om funksjonelt skille for alle selskaper er dårlig begrunnet, byråkratisk og kostnadsdrivende. Dette er klar tale som vi har tatt med oss i høringsuttalelsen fra KS Bedrift til OED.