Lokalt fokus i Telemark

Medlemsbesøk • Energi

KS Bedrift har denne våren vært på medlemsbesøk hos Vest-Telemark Kraftlag AS og Hjartdal Elverk. Det er store forskjeller mellom de to selskapenes eierstruktur og størrelse, men begge selskapene mener det er unødvendig å påføre selskapene enorme endringskostnader uten en kost-nyttevurdering i forkant.

Vest-Telemark Kraftlag mener Reitenrapportens forslag blir dyre

Vest-Telemark Kraftlag AS eies av seks kommuner, og eier flere kraftstasjoner. De har god drift og er optimistisk med tanke på fremtiden. Det er mye av tiden som går med til administrasjon, noe som ikke vil bedre seg med forslagene i Reitenrapporten. VTK mener at Norge bør følge unntaksreglene i EU når det gjelder å innføre funksjonelt og selskapsmessig skille mellom nettvirksomhet og kommersiell virksomhet. Unntaket gjelder for nettselskap med færre enn 100.000 kunder.

Ketil Kvaale, adm. dir. Vest-Telemark Kraftlag AS

Selskapet er stort nok til å klare enkelte omlegninger. Selskapsmessig skille, som innebærer en konsernmodell, er ikke umulig å få til, men det blir kostbart.  Funksjonelt skille er ikke håndterbart uten store kostnader til nyansettelser. Det virker som en av grunnene for forslaget er en frykt i NVE for kryssubsidiering i bransjen, noe som ikke er dokumentert.

Lokal drift i Hjartdal Elverk

Oddvar Nygård begynte i oktober som konstituert daglig leder i Hjartdal Elverk. Det mindre energiselskapet midt i Telemark driver med nettvirksomhet og kraftomsetning til kommunens innbyggere. Som ny i kraftbransjen er det mye å sette seg inn i for Nygård, med mange nye og tunge lovforslag på trappene. Selskapet har fokus på god lokal drift, og frykter at flere av de nye forslagene vil gjøre dette vanskeligere. De vil uansett sørge for at kundene får god oppfølging framover.