Luostejok kraftlag

Medlemsbesøk hos Luostejok Kraftlag SA

Medlemsbesøk • Energi

Vi har denne måneden besøkt ett av våre medlemmer i Finnmark.

Flere av personene i ledelsen i Luostejok Kraftlag SA har fått nye stillinger i høst og vi gjennomførte derfor en kursdag for selskapet. Mye av dagen ble brukt til gjennomgang av sentrale deler av Hovedavtalen og Energiavtalen. I tillegg ble mange aktuelle næringspolitiske saker diskutert.