Medlemsbesøk og styrekurs om fremtidig nettstruktur

Medlemsbesøk • Energi

19.11.2013

Det er en uttalt tverrpolitisk enighet om at energibransjen må hente ut stordriftsfordeler. KS Bedrift mener at det er rom for å hente ut skalafordeler, og at dette bør gjøres gjennom mer aktivt samarbeid mellom selskapene, til nytte for kunder og eiere. Dette er et tema mange av KS Bedrifts medlemmer naturlig nok er opptatt av, og vi inviteres hyppig til selskaper for å holde styrekurs, eller innlede drøftinger i styrer og ledergrupper.

KS Bedrift bidrar gjerne hos flere medlemmer til å drøfte fremtidig struktur for nettvirksomheten og andre utfordringer for energibransjen og for det enkelte selskap. Ta kontakt med oss. Dette gir også KS Bedrift verdifull informasjon i møte med myndighetene.

I høst har vi blant andre møtt Midt-Nett Buskerud, Orkdal Energi og Rauma Energi.