Medlemsbesøk til Selbu Energiverk

Medlemsbesøk • Energi

18.11.2013

KS Bedrift ble invitert til administrasjon og styre i Selbu Energiverk for å snakke om muligheter og utfordringer ved en eventuelt ny kommunestruktur, som signalisert av Regjeringen. Selskapet generer viktige verdier for kommunen.

 

Vi råder generelt energiselskapene og deres eiere til å sette seg i førersetet og diskutere fremtidige strategier i forhold til myndighetenes planer på viktige områder.

 

KS Bedrift bidrar gjerne med rådgivning for administrasjon og styre om disse spørsmålene.