Elverkssjef Tony Svendgård, Kristin H. Lind er fotograf.
Elverkssjef Tony Svendgård, Kristin H. Lind er fotograf.

Medlemsmøte hos Evenes Kraftforsyning

Medlemsbesøk • Energi

27.08.2014

Medlemsbesøk er en viktig arena for KS Bedrift for å få innspill til arbeidet vårt, hvor vi også blir kjent med eventuelle nye utfordringer for selskapene. Før ferien møtte vi ledelsen i Evenes Kraftforsyning. Dette er et lite selskap med få feil i nettet og med kontroll på egne investeringer og er ajour med reinvesteringene i nettet.  Dette har vært en bevisst policy.

Tony Svendgård kan også fortelle at samarbeidet med omkringliggende selskaper fungerer godt og oppleves som verdifullt. I tillegg til å ha egne ressurser sikrer samarbeid rask gjenoppretting ved feil. Rapporten «Et bedre organisert strømnett» og hvordan forslagene vil få innvirkning på bransjen fremover og på selskapet er usikkert. Dette ser man først når forskriftsendringer kommer. Men å ha mannskap tilgjengelig i distriktet har alt å si for hvor rask gjenoppretting etter feil kan skje. Det er tvilsomt om større selskaper kan prioritere å opprettholde bemanning i distriktet, noe som vil føre til lengre avbrudd.

Det er også et spørsmål om hvorfor man skal utvikle dagens KSUer til nye DSOer. Ordningen med KSU fungerer i stort i dag, og det er ikke behov for nye DSOer. Et annet forslag er å etablere en helt egen nasjonal enhet som kunne behandle de områdene hvor KSUene i dag kommer til kort.