Møter fremtiden i vakre omgivelser

Medlemsbesøk • Energi

25.03.2015

Kvam Kraftverk er heleid av Kvam Herad, og er opptatt av lokal næringsutvikling. En av de viktigste forutsetningene for dette er bredbåndsutbygging. Selskapet er også bekymret for at myndigheten øker den administrative byrden gjennom ulike krav og forslag.

Bredbånd til alle

Selskapet med base i vakre Norheimsund i Hardangerfjorden har bygget ut bredbånd i sentrale deler av kommunen. De ønsker en helhetlig strategi fra myndighetene for bredbåndsinfrastruktur, for å sørge for at distriktene kan få like god dekning som sentrale strøk. Det er en utfordring å få lønnsomhet i bredbåndsutbyggingen i grisgrendte strøk, noe som gjør at flere private aktører ikke vil investere der. En mer helhetlig strategi vil lettere kunne gi alle de samme mulighetene innen slik teknologisk utvikling.

Dyre endringer

Kvam Kraftverk driver nett i et typisk vestlandsområde med mye skog og bratt fjordlandskap og relativt få innbyggere. Dette gjør driften komplisert, men det løses i dag på en god måte. Selskapet er derfor skeptisk til forslag som gjør driften vanskeligere og straffer mindre selskaper som allerede har god drift. Her er det spesielt utfordrende med krav om funksjonelt skille i Reitenrapporten, som vil gi selskaper store merkostnader uten noen gevinst. Dette kommer i tillegg til strengere rapporteringskrav i andre myndighetsforslag, som sammen sørger for at driften kompliseres.