Bilde: Johnny Hansen nettsjef, Ola Bergheim daglig leder, Arild Simensen avdelingsleder marked/tilsyn,
Bilde: Johnny Hansen nettsjef, Ola Bergheim daglig leder, Arild Simensen avdelingsleder marked/tilsyn,

Nore Energi AS om Reiten-rapporten

Medlemsbesøk • Energi

10.09.2014

På bedriftsbesøk hos Nore Energi fikk KS Bedrift orientering selskapets syn på rapporten «Et bedre organisert strømnett». Det er flere ankepunkter, men spesielt gjelder det krav om funksjonelt skille som vil være byråkratiserende og kostnadsdrivende og føre til at de mindre selskapene vil forsvinne.

Nore Energi leverer strøm til et utpreget hyttedistrikt. Og med kunder som forventer samme leveringskvalitet, oppetid og bredbåndsdekning som de har hjemme i byen. Dette leverer det lokale energiselskapet i dag. Responstid ved nytilknytning er ofte mye raskere og mer effektivt enn hva by-kundene er vant til. Nore Energi har veldig dårlig og konkret erfaring med at med større enheter gir økt feilrettingstid for kundene.

Kortreist og god beredskap

Beredskapen er god og den er kortreist. Ekspertgruppens ønske om å etablere større entreprenørselskaper for salg av tjenester vil ikke akkurat bidra positivt til miljøet når folk og materiell skal fraktes lange veier.

Krav om nye DSOer med fullmakt til å prioritere investeringer for andre selskaper virker også helt urimelig og unødvendig. I stedet bør dagens ordning med KSUer forbedres, sammen med konsesjonsinstituttet. I dag opplever en at det mangler koordinering mellom nettselskapenes behov og planarbeidet og konsesjon ved utbygging av produksjon.