Ressurser i vinden

Medlemsbesøk • Energi

13.03.2015 Niklas Kalvø Tessem

Fitjar Kraftlag har samfunnsansvaret som en grunnleggende forutsetning for driften. De har satset stort på bredbåndsutbygging, og drifter mange øyer med få innbyggere. Samtidig er de deleiere i områdets største vindpark.

Infrastrukturselskap

Kraftlaget ser på seg selv som et infrastrukturselskap, som jobber med nettutvikling og bredbånd parallelt. I tillegg har de et godt samarbeid med kommunen, som også er medeier i kraftlaget. Bredbåndsatsningen har vært en suksess og er svært viktig for å være at kommunen står godt rustet for fremtiden. Kraftlaget ønsker å utvikle bredbånd alle steder i forsyningsområdet, og ser på dette som en viktig infrastrukturoppgave.

Vindkraft

I 2004 startet prosjekteringen av Midtfjellet Vindpark, hvor Fitjar Kraftlag gikk inn med 1/3 eierskap. Dette har nå blitt et anlegg med 44 vindmøller, som har blitt tatt godt imot lokalt. Etter utbyggingen har området blitt et yndet turområde, på grunn av anleggelsen av tilknyttet infrastruktur. Kraftlaget håper at strømpriser og elsertifikatpriser skal gi god inntjening over lenger tid. Anlegget gir også en fin grønn profil for kommunen.

 

 

Elverksjef Håvard Singelstad