Sør-Aurdal Energi ser fremover

Medlemsbesøk • Energi

18.02.2015

Styret for Sør-Aurdal Energi ser fremover og drøfter mulighetsrommet selskapet har for fortsatt å gi innbyggerne i Sør-Aurdal sikker strømforsyning i fremtiden. KS Bedrift deltok som innleder og drøftingspart for diskusjonen hvor rapporten «Et bedre organisert strømnett» var en viktig premissgiver.

Den viktigste utfordringen synes å være begrensningene som følger av selskapsmessig skille, og ikke minst dersom det skulle komme krav om et funksjonelt skille mellom nett og øvrig virksomhet. Det pekes på at selskapet eier distribusjonsnett og fiber. Det vil være krevende å skille disse da de er uløselig knyttet sammen rent fysisk. Dette er noe som gjelder flere selskap, og her bør man finne andre løsninger for reguleringen av virksomhetene.

Kommunen er en typisk hyttekommune med de utfordringer og muligheter dette gir, og deltakerne hadde mange tanker og ideer for mulighetene fremover for Sør-Aurdal Energi.

 

Foto: Styret og ledelse i Sør Aurdal Energi, styreleder Ole Bjarne Strømmen, Kåre Helland, Berit K. Ringsaker Olmhus, Steinar Østgård, Bergljot C. Skjærstein, Turid Auren Klemmetsrud, Marit Aaslie Brenden økonomi og administrasjonsleder, Nils Ivar Grøv, Olaf Ødegaard, Nils Martin Sætrang daglig leder. Fotograf Kristin H. Lind KS Bedrift.