Suldal Elverk tilstede for sine kunder

Medlemsbesøk • Energi

18.02.2015

KS Bedrift møtte Suldal Elverks relativt nye Elverksjef Tor Bjarne Smedsrud og økonomi og adm. sjef Svein Losnegård på Sand. Samtidig som KS Bedrift forteller om hva vil kan bidra med, både som arbeidsgiverorganisasjon og med interessepolitikk, er det viktig for KS Bedrift å få innspill til det næringspolitiske arbeidet. 

Suldal Elverk ligger idyllisk til på Sand i Suldal kommune. Selskapet er et kommunalt foretak med bevisste eiere som ønsker å beholde eierskapet til selskapet. Vi får høre om fordeler av å være til stede når stormene herjer. Nina gav også Suldal Elverk feil og strømbrudd for kundene. Og når vei- og fergeforbindelse er nede er den lokale tilstedeværelsen eneste muligheten til å drive feilretting for kundene i Suldal.

Selskapet er et typisk mindre elverk som søker å drive effektivt til beste for kundene. Stordriftsfordeler søkes hentet ut gjennom samarbeid og deltakelse i allianser. I tillegg til nettvirksomheten har selskapet kraftomsetning lokalt, entreprenørvirksomhet og fiber- og bredbåndvirksomhet. Kundene er svært fornøyde med bredbåndstilbudet hvor Suldal Elverk er partner i Altibox. Når Altibox får skussmål som best i Norge får Suldal Elverk attesten best i Altibox. 

Foto: Elverksjef Tor Bjarne Smedsrud og økonomi og adm. sjef Svein Losnegård. Fotograf Kristin H. Lind KS Bedrift.