Trollfjord Kraft ser fremover

Medlemsbesøk • Energi

04.02.2015

Trollfjord Kraft driver et utfordrende konsesjonsområde med fire øyer hvorav over en tredel av kundene bor på en av dem, Hadseløya. Dette gir tøffe forhold også uten Trollfjord Krafts andel av «Lofotringen» som nå er en del av sentralnettet. Dette var kritisk viktig for selskapet å få på plass og som KS Bedrift støttet. Som mange andre energiselskap i Norge har også Trollfjord Kraft tatt ansvar for mer enn strømnettet for sine kunder.

Ved siden av eiendomsvirksomhet, kraftproduksjon og kraftomsetning har konsernet også et bredbåndsselskap. Faren for kryssubsidiering oppleves som overdrevet, og bredbåndsselskapet er et eget AS og betaler sine kostnader fullt ut til morselskapet. Dette gjelder leie av nett, fellestjenester, kontorlokaler, fellesarealer mm. Faktisk er det slik at nettleien dempes mer enn øker på grunn av at ressursene til konsernet kan utnyttes mer effektivt.

Fremover er det mange aktiviteter og utfordringer. De ulike forslagene i Reitens rapport «Et bedre organisert strømnett» engasjerer ledelsen i Trollfjord Kraft. Man har lagt merke til at rapporten ikke dokumenterer med tall hvordan de ulike forslagene vil være til gunst for kundene. Og man undrer seg hvorfor dette ikke er gjort. Troen på at fusjoner mot store selskaper skal gi store besparelser er man skeptiske til, også her mangler dokumentasjon på at dette vil være til det beste for kundene.

Klima er en viktig driver for framtiden som gir større utfordringer enn før. Konsernet har planlagte investeringer på flere områder, både nett, bredbånd, minikraftverk. Og man ser muligheter for energisektoren som bidragsyter inn i transportsektoren. KS Bedrift har fått med seg nye temaer vi skal se videre på.

Fra venstre: Ove Jakobsen kontrollingeniør DLE, Thorstein Johnsen tillitsvalgt montør, Bård Larsen administrasjonssjef, Barry E. Larsen administrerende direktør, YngvePettersen prosjektingeniør, Yngve Jakobsen markedssjef, Robin Jakobsen teknisk sjef, Håkon Østgård prosjektingeniør. Fotograf Kristin H. Lind KS Bedrift.