Norske nettselskap har svært høy leveringssikkerhet. Opprettholdelse av gode rutiner for beredskap og leveringskvalitet er viktig.

Med klimaendringene kommer Norge og norske nettselskap til å stå overfor nye utfordringer knyttet til været, samtidig som samfunnet rundt oss blir stadig mer avhengig av sikker strømtilgang. På samme tid påvirker digitalisering ulike samfunnstjenester, noe som også øker risikoen for IKT-relaterte hendelser.

Gode rutiner for beredskap er dermed nødvendig for å håndtere et mer komplekst risikobilde. Vår visjon er at medlemsbedriftene i Samfunnsbedriftene Energi skal være blant de beste i bransjen på dette området, og vi jobber for å tilrettelegge for dette.

Relevante artikler