Uten innsats fra de lokale selskapene hadde ikke Norge nytt dagens omfattende bredbåndstilbud.

Da kraftselskapene på 2000-tallet engasjerte seg i utrullingen av bredbånd i sine lokalområder, manglet det ikke på advarsler. Disse advarslene er blitt gjort til skamme, ettersom bredbånd har vist seg å bli en svært viktig samfunnstjeneste, og en betydelig kilde til inntekter for selskapene.

Samfunnsbedriftene Energi arbeider for at landets nett skal knyttes sammen, slik at potensialet som ligger i de ulike selskapenes infrastruktur kan utnyttes best mulig. Et sammenhengende stamnett er eksempelvis en av forutsetningene for utvikling av en datalagringsindustri her til lands. Det er også viktig å opprettholde en tilskuddsordning, slik at også spredt befolkede strøk får samme forutsetninger som byene.

Når Norge er i rask, digital utvikling, er bredbåndet en tilrettelegger for tilbudet av nye produkter knyttet til smarthus og velferdstjenester. Vi ser en økende interesse om dette temaet blant bedriftene våre.

På denne siden kan du lese mer om arbeidet vårt knyttet til rammebetingelser for bredbånd og utvikling av nye tjenester og produkter knyttet til denne svært viktige infrastrukturen.

Relevante artikler