gravearbeider elverk.jpg
Foto: Jill Johannessen

Bredbåndsbransjen vil ha høring om ledningsveileder

Bredbånd og smarthus • Energi

Et langvarig arbeid rundt ledningsforskriften går mot slutten. Morten Braarud, leder i Bredbåndsutvalget, mener veileder til forskriften må på høring før den publiseres av Samferdselsdepartementet.

Det er få ting som har vært mer innviklet, og involvert flere aktører, enn arbeidet rundt nye ledning- og graveforskrifter. Ledningsforskriften regulerer forholdet mellom veieier og ulike interessenter som ønsker å legge ledninger langs eller under vei, og berører en rekke faglige instanser. Formålet med forskriften og ikke minst veilederen, er å etablere et felles, nasjonalt regelverk som gir mest mulig ensartet praksis. Tidligere har praksisen variert betydelig mellom ulike kommuner.

KS Bedrift Energi har i en årrekke deltatt i utformingen av ny ledningsforskrift. Ny ledningsforskrift ble kunngjort mot slutten av 2017, og trådte i kraft i 2018.

Morten Braarud er leder av KS Bedrift Energi og Distriktsenergis bredbåndsutvalg

Veileder sentral brikke i puslespillet

Det er lite som gjenstår før en ny veileder til ledningsforskriften er klar, mens arbeidet med graveforskriften, som legger opp rutiner for gravearbeidet, fremdeles er i startgropen. Morten Braarud, leder for KS Bedrift og Distriktsenergis felles bredbåndsutvalg, påpeker at ledningsforskriften er svært viktig, og at veilederen blir en sentral brikke for at puslespillet skal være komplett.

«I dag er utfordringen at forskriften blir svært ujevnt implementert mellom kommunene. Dermed vil en godt utformet veileder være et viktig skritt på veien for en mer effektiv utrulling av bredbånd», sier han.

«For et selskap som har arbeid på tvers av kommunegrenser er det ytterst viktig å ha et enkelt og oversiktlig regelverk å forholde seg til. Det er like viktig at regelverket implementeres likt mellom kommunene», legger han til.

Ønsker høring

Det er samferdselsdepartementet som har det overordnede ansvaret for veilederen. Seniorrådgiver Sjur Garaas i Vegseksjonen i Samferdselsdepartementet bekrefter overfor bransjepublikasjonen Inside Telecom at det ikke er tatt en endelig avgjørelse om utkastet til veileder skal til høring.

Braarud mener det er svært viktig at bredbåndsbransjen får sagt sitt før veilederen publiseres i sin endelige form, og sier departementet bør sende et forslag til veileder på høring.

«Ettersom forskriften er utformet etter innspill fra mange ulike interessenter, har man prioritert å få rammeverket på plass. Det gjenstår fremdeles enkelte viktige detaljer som må avklares i veilederen. Den viktigste er hvordan bredbåndsutbyggerne skal sette veien i stand etter at grave- og nedleggingsarbeidet er utført», sier han.

Braarud påpeker at forskriften i seg selv ikke presiserer hva som er tilbakeføring av standard, og hva som innebærer en standardheving av veien berørt av arbeidet. Denne uklarheten kan resultere i fordyrende krav mot bredbåndselskapet.

«Derfor er det viktig at bransjen får et ord med i laget, også i arbeidets sluttspurt», sier han.