Nord-Salten Kraft 1.jpg
Elektrifisering av oppdrettsanlegg

Kraftselskap gjør fiskeoppdrett grønnere

Nett og bredbånd • Energi

Nord-Salten Kraft AS legger til rette for bærekraftig næring. 

- Vi bidrar til grønn vekst ved å skape økonomiske resultater, samtidig som vi reduserer miljøbelastningen. Det sier administrerende direktør Stein Valle i Nord-Salten Kraft.

Nord-Salten Kraft forsyner til daglig et areal som er større enn Østfold med energi. I tillegg til å sørge for at innbyggerne har strøm i stikkontakten, bidrar selskapet til næringsutvikling og grønne løsninger. Oppdrettsnæringen er viktig i området, og Nord-Salten Kraft har blant annet bygget kraftlinjer som har gjort det mulig for sju anlegg å bytte ut diesel med ren energi. 

Ifølge administrerende direktør Stein Valle er selskapet godt posisjonert for å bidra til en grønnere næring.

– Vi er en kommersiell bedrift som driver profesjonelt og har høy avkastning. Vår lokalkunnskap gjør at vi ofte ligger foran kundene våre. Vi har visst at næringen ønsker en mer miljøvennlig verdikjede. Samtidig har vi lokale eiere som staker ut kursen, og de forstår hvor viktig det er å skape infrastruktur som er med på å utvikle området og næringslivet. Da får vi til gode løsninger, forteller Valle.

Nord-Salten Kraft er i hovedsak eid av fire kommuner i området, i tillegg til at private aksjonærer eier en mindre del. Kommunene og Salten kraftsamband har et styremedlem hver, mens de private aksjonærene har ett. Slik blir de effektive, og i stand til å velge hvordan de skal nå målene som politikerne og lokalbefolkningen er med på å sette.