Som naturlige monopoler er nettet strengt regulert. Vi jobber for å gi bransjen gode rammevilkår.

NVEs reguleringer legger klare føringer for selskapsdriften, både på det tekniske og økonomiske domenet, og innen andre forretningsmessige forhold. Mens vi jobber for at rammene fra NVE skal være så fordelaktige og forutsigbare som mulig for selskapene, jobber vi også for å orientere selskapene om mulighetsrommet reguleringen gir, og belyse eksempler på beste praksis.

På denne temasiden vil du kunne lese om økonomisk og teknisk regulering og andre regulatoriske forhold som påvirker driften i nettselskapet.

Relevante artikler