Vindkraft08.jpg
Foto: iStock
Departementet foreslår regelendring:

Åpner for utkoplingsavtaler for produksjon

Nettregulering og bransjestruktur • Energi

Olje- og energidepartementet foreslår at nettselskap og kraftprodusenter skal kunne inngå tilknytningsavtaler som innebærer nedregulering eller utkobling av produksjon. Departementet skriver at begge parter må være enige om en slik forordning for at slike kontrakter skal kunne inngås.

«Selv om det normalt er tilstrekkelig kapasitet i nettet til å mate inn full produksjon fra kraftverket, kan nettkapasiteten noen timer i året være slik at all produksjon ikke kan mates inn. Det kan for eksempel skyldes at forbruket i området er lavere enn normalt, samtidig som det er høy produksjon», skriver departementet.

OED viser til at slike situasjoner etter dagens regelverk kan få to utfall: Enten at nettet oppgraderes til en standard som nesten til enhver tid er overdimensjonert, eller at nettselskapet kan søke NVE om fritak fra tilknytningsplikten.

«En mer kostnadseffektiv løsning kan være at produsenten i disse timene enten kobler ut og/ eller regulerer ned sin produksjon uten kompensasjon», heter det i høringen.

Uutnyttet nett er dårlig samfunnsøkonomi

Dette er Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi, enig i.

«Det norske nettet står overfor betydelige investeringer. Samtidig som mer ikke-regulerbar kraftproduksjon vil bli tilkoblet lavere nettnivåer, ser vi at effektforbruket vil variere mer, blant annet grunnet elektrifisering av transport. Dette vil være ytterligere kostnadsdrivende. Da er det viktig å finne måter å redusere regningen på», sier han.

Strand påpeker at mye av kapasiteten i et nett dimensjonert for maksbelastning vil bli stående uutnyttet store deler av året.

«Dette er dårlig samfunnsøkonomi. Når kostnadene løper i været, vil kunden føle det på lommeboka, og flere vil stille spørsmål ved nytten av nettet. Dette er verken bransjen eller samfunnet tjent med», sier han.

Nettselskap kan i dag tilby store kraftkonsumenter utkoblbare tariffer for å regulere forbruket i perioder med anstrengt kapasitet.

«Tilsvarende forordninger på produksjonssiden vil også kunne avlaste kraftsystemet, eksempelvis på dager med høy ikke-regulerbar vindkraftproduksjon og lite forbruk», sier Strand.

KS Bedrift Energi støtter derfor i utgangspunktet departementets forslag, men ønsker innspill fra bransjen. Høringsfristen er 20. desember 2018.