Elhub bilde.jpg
Utsatt Elhub gir utsatt frist for splitting av kundedatabaser
NVE gir kraftselskapene bedre tid:

Frist for splitting av kundedatabaser utsatt til 2021

Nettregulering og bransjestruktur • Energi

NVE vedtar en senere frist for splitting av kundedatabaser.

Den opprinnelige fristen for oppsplitting av databasene var 1. januar 2019. Grunnet trøbbel og utsettelser i Elhub-prosjektet foreslo NVE en utsatt frist til enten 1. juli 2020 eller 1. januar 2021.

Direktoratet går nå for det siste alternativet, noe KS Bedrift Energi tok til orde for i en innspillrunde tidligere i år.

«Denne fristen skal gi selskapene tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg de nye kravene. Dessuten sammenfaller denne fristen med innføring av bestemmelser knyttet til selskapsmessig skille, som også vil kreve endringer», skriver NVE.

Direktoratet påpeker i en oppsummering av innspillene at flere selskap kan ha behov for bistand fra systemleverandører eller Elhub for å gjennomføre oppsplittingen, noe som også taler for utsatt frist.

Asle Strand, direktør i KS Bedrift, mener det er fordelaktig for bransjen at direktoratet går for den seneste fristen.

«Bransjen står overfor endringer. Dersom ulike frister hadde kommet på løpende bånd, ville det bundet opp verdifulle ressurser over en lengre periode. For selskapene er det utvilsomt best at innføringen av ulike krav er sammenfallende i tid», sier Strand.