Smarthus01.jpg
NVE i spørsmålet om AMS-nekt:

Kunder må betale for manuell avlesning

Nettregulering og bransjestruktur • Energi

Kunder som har fritak fra AMS-målere, må belage seg på å betale for manuell avlesning av måleren.

Når kunder får fritak fra AMS må nettselskapene operere med to systemer for håndtering av måleverdier: ett nytt digitalisert system med automatiserte prosesser, og ett manuelt system. NVE har nå avgjort at ekstraregningen for manuell avlesning kan belastes kunden som har fritak fra AMS-måler.

«Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere manuelt avleste data og når de må gjennomføre kontrollavlesning. Derfor tillater NVE at nettselskapene krever gebyr for å dekke kostnadene ved manuell avlesning», sier Ove Flataker, direktør for Reguleringsmyndigheten for energi.

Dersom en kunde krever at kommunikasjonsenheten i måleren deaktiveres, eksempelvis ved flytting til en bolig med installert AMS, kan nettselskapet sende faktura for deaktivering til kunden.

NVE presiserer at gebyret for manuell avlesning og deaktivering ikke kan være større enn kostnadene nettselskapet har ved oppgaven. Direktoratet skriver at kostnader som danner grunnlag for et avlesningsgebyr kan være registrering og validering av målerstand, purrebrevutsendelse og korreksjoner av feil levert målerstand, samt årlig kontrollavlesning. Det siste, som nettselskapene må gjennomføre en gang hvert kalenderår, vil innebære at nettselskapene må fysisk oppsøke kunden, noe NVE betegner som en særskilt tjeneste.

Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi, er fornøyd med at NVE bringer klarhet i spørsmålet.

«Det er en veldig liten andel av norske strømkunder som har fritak fra AMS. Samtidig vil disse kundene påføre nettselskapet kostnader. Det ville sendt gale signaler om øvrige kunder i området måtte betalt for manuell avlesning hos enkelte», kommenterer han.

Nettalliansen har i en forespørsel til NVE spurt om nettselskapene har anledning til å avkreve et bomturgebyr, når kunder på avtalt tidspunkt ikke er tilstede når montøren kommer for å installere AMS-måler. Direktoratet svarer at nettselskapene ikke har anledning til å avkreve kunden et slikt bomturgebyr.