Stavanger havn
Flere av landets største havner har landstrøm til supplyskip brukt i oljenæringen. Foto: iStock

Nå kan du påvirke ny landstrømstandard

Nettregulering og bransjestruktur • Energi

En ny standard for lavspent landstrømsanlegg er under utforming. Bruk muligheten til å påvirke hvordan den blir!

Land- og ladestrøm er et tema som for tiden er på «alles» lepper, spesielt aktualisert av at Kystruten fra 2021 skal kunne driftes på landstrøm i havner. I tillegg skal Havila-skipene bygges for hybrid batteridrift, noe som setter ytterligere krav for energiinfrastrukturen i havnene. På samme skal en rekke av fergestrekkene langs kysten elektrifisering. Mens mange av våre medlemsselskap forsyner anløpshavner for Hurtigruta, er det også mange med fergestrekk i området.

Som for ethvert sektoroverskridende tema, er også land- og ladestrøm preget av en rekke ulike aktører som ikke nødvendigvis har for vane å samhandle. En av utfordringene har vært mangel på standardisering av energiinfrastrukturen brukt i land- og ladestrøm – men dette kan fremover endre seg.

Thomas Høven i Siemens er koordinator for det internasjonale standardiseringsarbeidet for landstrøm, et arbeid som foregår i en internasjonal arbeidsgruppe bestående av Den internasjonale elektriske komité (IEC), ISO-organisasjonen og Institiuttet for elektro- og elektronikkingeniører (IEEE). På Landstrømsforum denne uken, et forum som samler ulike interessenter innen land- og ladestrømsproblematikken, påpekte Høven at EU gjerne baserer regelverket på standarder utviklet i arbeidsgruppen han koordinerer. Dette regelverket tas deretter inn i norsk lovgivning. Dermed er det mulig å påvirke utformingen av slike standarder før de vedtas av de ulike organisasjonene.

I juni skal arbeidsgruppen samles i Bergen. Der er det spesielt lavspentstandarden 80005-3 som skal opp til revisjon. Dette er en standard for lavspentløsninger for elektrisitet til skip, og omhandler blant annet nettsystemet på landsiden, koblingen mot skipet og grensesnittsanlegg.

«Dette er dermed et godt tidspunkt for å gi innspill til standarden», sa Høven.

Hurtigtilkobling for ferger og billigere løsninger for små fartøy er blant elementene som skal vurderes.

I tillegg til standarden for lavspent, er det også en standard for høyspentanlegg brukt i land- og ladestrøm (80005-1). Cruiseskip og store passasjerferger vil benytte seg av høyspentanlegg, fra 1000 V og oppover. Denne standarden er oppdatert, og skal snart publiseres.

På samme tid som det foregår et standardiseringsarbeid, vies temaet betydelig politisk interesse. Mens Plan for infrastruktur til alternative drivstoff og Plan for grønn skipsfart skal publiseres i løpet av første kvartal i år, er også en ny havneplan og en ny nærskipsfartstrategi under utarbeidelse.

Har du innspill du mener bør inn i arbeidet med standardløsninger? Send oss gjerne en mail!