ashes-sitoula-UfEyDdXlRp8-unsplash.jpg
Foto: Ashes Sitoula
Reguleringsmodellen

Påfyll på inntektsrammemodellen for nettselskapene

Nettregulering og bransjestruktur • Energi

Med bakgrunn i økt fokus på kostnadseffektivitet og en rekke forslag til endringer i inntektsreguleringen har KS Bedrift i høst og vinter gjennomført flere workshop med deltagelse fra en rekke av medlemsbedriftene. Målsetningen har vært å øke selskapenes forståelse for hvordan effektivitet og inntektsramme kan forbedres.

I samarbeid med Pöyry (AFRY) har KS Bedrift gjennom høsten og vinteren satt fokus på inntektsrammereguleringen og på mulighetene for en forbedring av selskapenes effektivitet og inntektsramme. Samtidig har det vært og er fremdeles en rekke store saker av betydning for den norske nettbransjen på høring. Flere av disse, som justert inntektsrammemodell, endringer i Energilovforskriften, tariffutjevning og leveringsplikt bredbånd vil kunne ha en direkte og i noen tilfeller stor betydning for selskapenes effektivitet, inntektsramme og driftskostnader.   

Workshop i Aurland med lokale selskap i Sogn 

I midten av januar 2020 ble den foreløpig siste workshop avholdt i Aurland med deltagelse fra Årdal energi og Lærdal energi i tillegg til Aurland energiverk. Ideen har vært å samle et mindre antall selskap fra samme region og gjennom diskusjon i gruppe identifisere løsninger og grep som kommer alle til gode.

Hvordan forbedre driften og kostnadseffektiviteten

I tillegg til å øke forståelsen av inntektsrammemodellen har det vært fokus på hvordan endringer i ulike variabler som for eksempel driftskostnadene påvirker selskapenes effektivitet og inntektsramme. For å konkretisere hvilket handlingsrom vi har for å forbedre driften innenfor rammen av reguleringsmodellen, har vi belyst hvordan billigere investeringsløsninger kan identifiseres og gjennomføres.  

KS Bedrift vil vurdere en videreføring av et tilsvarende workshop-opplegg i løpet av 2020 med en agenda som reflekterer medlemmenes behov.