2018-05-29 Meløy og Skjåk 02.JPG
Nye krefter: Lars-Egar Haugen i Skjåk Energi (t.v.) og Børge Selstad i Meløy Energi tok begge over roret i selskapene de leder første februar i år.
Generasjonsskifte i energibedriftene:

Ny kraft i gammel bransje

Nett og bredbånd • Energi

Den norske kraftbransjen står midt i et generasjonsskifte. Meløy Energi og Skjåk Energi er to lokale selskap som har fått nye krefter på toppen.

Den norske kraftbransjen er gammel – på flere måter. Mens industrien har over hundre år gamle røtter, har generasjonsskiftet i næringen skutt fart. Første februar nådde dette generasjonsskiftet to lokale energiselskap i ulike deler av landet. Dette var første arbeidsdag for Børge Selstad (37) i Meløy Energi og Lars-Egar Haugen (48) i Skjåk Energi. KS Bedrift Energi møtte de to ferske energilederne til en prat om bransjen i dag og i morgen.

«Spennende, rett og slett. I et såpass lite selskap må en skape alt selv; det er ikke en stor HR-avdeling å henvende seg til når man har spørsmål», sier Haugen.

Han var tidligere ansatt i Eidsiva Vannkraft, en av tungvekterne i bransjen. Han innrømmer at det krevdes en tankeprosess å ta over et lite energiselskap, med nett og konsesjonskraft som viktigste forretningsområder.

«Skroting av kravet om det funksjonelle skillet, som ble vedtatt i Stortinget 16. mars, var et spenningsmoment når det gjaldt valget om å gå fra et stort selskap til et lite», sier Haugen.

Han skal nå lede selskapet inn i en strategiprosess, som over nyttår skal ende i omdannelsen fra KF til AS.

Bygge systemene selv

Selstad kommer fra en helt annen del av energibransjen, og fra et helt annet ledd i verdikjeden. Før han tok tøylene i Meløy Energi, var Selstad lean-direktør i Elkem Silicon Materials. Forut for dette var han fabrikksjef hos Norwegian Crystals i Glomfjord.

«Jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier», sier Selstad til Haugen.

«Man må bygge systemene selv. Det var nok også derfor jeg ble rekruttert inn som leder av Meløy Energi. Det var ønskelig at jeg tok med meg systemene vi har utviklet i industrien og inn i kraftbransjen».

«War-room» for prosjektstyring

På kort tid har Selstad innført endringer i hvordan man jobber i Meløy Energi. De ansatte møter til daglige, stående morgenmøter. Organisasjonen rapporterer etter KPIer, for å sikre at de ansatte er enige om hvilke mål det jobbes etter. Selskapet har også etablert et «war room» for større prosjekter, og Selstad har lagt stor vekt på HMS-dimensjonen i arbeidet som utføres. Selstad sier han spesielt har vektlagt å involvere de ansatte i prosessen, og har møtt en støttende organisasjon.

«Jeg kom inn i et selskap med ansatte som var lærevillige, åpne og klar for å gjøre noe nytt. Det handler om involvering, involvering og involvering – og er du usikker, så involverer du litt til», sier han.

Haugen nikker enig.

«Opplevelsen min var at de ansatte var glade for en endring», sier han.

Haugen forteller at Skjåks effektivitetsmåling var under par da han overtok lederstillingen. Da han var på plass på direktørkontoret, kom han raskt med forslag til innsparinger.

«Som et eksempel var en sjefsstilling utlyst, den har vi valgt å la stå ubesatt. Dette for å redusere kostnader, og øke kostnadseffektiviteten. Det gjelder å se hva som bor i eget hus først», sier han.

Spesialister i eget område

Begge mener de lokale kraftselskapene står overfor både utfordringer og muligheter fremover. Både Haugen og Selstad mener nærheten til kunden og kunnskapen om de lokale forholdene gir betydelige konkurransefortrinn. Dette blir viktig når samfunnets avhengighet av sikker energitilførsel blir større, og 99,988% leveringssikkerhet ikke lenger er godt nok.

«Målet er null ikke-planlagte utfall i nettet. Vi skal være gode på det vi har sagt vi skal være gode på», sier Haugen, og Selstad stemmer i:

«De lokale selskapene har en lokal spesialisering, som gjør at vi kan ta jobbene de større selskapene ikke kan. Vi er spesialister på både sjøkabel og luftspenn i vårt forsyningsområde. Det gjelder å finne og beholde en nisje hvor vi er overlegne», sier han.

Begge understreker betydningen av samarbeid for at de lokale selskapene skal beholde plassen i energibransjens økosystem.

«De lokale selskapene må være mer effektive og jobbe smartere», sier Selstad, og konkluderer:

«Det skal være en bedre business å eie oss enn å selge oss».