Overliggende nett er en svært viktig rammefaktor for distribusjonsnettet.

Kostnadene for sentralnettet betales av de norske nettselskapene, og til syvende og sist av nettkundene. Det er et viktig prinsipp at utviklingen på sentralnettsnivå er så samfunnsøkonomisk riktig som mulig.

Samtidig tilknyttes Norge det europeiske kraftmarkedet gjennom utenlandskabler, som så langt har vært i Statnetts eie.

Vi i Samfunnsbedriftene Energi jobber for at utviklingen på høyeste nettnivå skal være så fordelaktig som mulig for bransjen, og for at det store fellesskapet skal få ta del i inntektene som utenlandskablene gir. Dette arbeidet kan du lese om på denne temasiden.

Relevante artikler