Tariffer må innrettes riktig – både for bransjens og kundenes del.

Endringer i forbruksmønstre i samfunnet har ført til en omfattende gjennomgang av tariffsystemet, hvor vi går fra energibaserte til effektbaserte tariffer. Det er viktig for både selskap og kunder at disse tariffene utformes på en måte som gir best mulige signaler til kunden på en mest mulig forståelig måte, og samtidig gir selskapene muligheter til å hente inn inntektsrammen.

En av de viktigste oppgavene til Samfunnsbedriftene Energi vil fremover være å jobbe for en ordning som gir like tariffer i distribusjonsnettet, uavhengig av hvor i landet man er.

På denne temasiden vil du kunne lese om vårt arbeid knyttet til tariffer.

Relevante artikler