Digitaliseringen av samfunnet påvirker i høyeste grad driften av nettet.

Den teknologiske utviklingen har sterk innvirkning på framtidens kraftsystem. Mens utbygging av mer distribuert fornybar energi og endrede forbruksmønstre gjør balansering i nettet mer utfordrende, åpner utrulling av smarte målere, sensorer og bruken av intelligente systemer et mulighetsvindu for kraftselskapene. Når Elhub innføres, endres også flyten av informasjon i kraftsystemet i sin helhet.

Samtidig kan lagringsformer, spesielt batterier, bli viktigere i det norske kraftsystemet fremover – både bak måleren, men også for å unngå fordyrende oppgraderinger i nettet knyttet til elektrifisering av transport. Regelverket rundt lagring i nettet er underutviklet.

Vi i Samfunnsbedriftene Energi mener at ingen er for små til å kunne henge med i denne utviklingen. Vi ser at ulike samarbeidsløsninger på tvers av selskapene er et godt alternativ til å bygge kompetanse innomhus. Samtidig er vi opptatt av at selskapene skal få kunne utnytte verktøyene som gir best mulig og mest samfunnsøkonomisk drift av nettet, herunder bruk av batterier.

På denne temasiden vil du kunne lese om den teknologiske utviklingen og trender i bransjen, se eksempler på smarte løsninger, og få inspirasjon.

Relevante artikler