2018-11-02 Digital Norway 01.JPG
Tommel opp for felles kommunikasjonsplattform: Daglig leder Tor Olav Mørseth og Statnett-direktør på utlån Bente Haaland vil at Norge skal være verdensledende på å ta i bruk digital teknologi i kraftsystemet.
DigitalNorway jobber for digitalisering av kraftbransjen:

En digital grunnmur for det norske nettet

Teknologi • Energi

DigitalNorway inviterer kraftbransjen til et samarbeid for å få på plass en felles, digital grunnmur. «Et viktig første skritt», sier digitalsjef Tor Olav Mørseth.

Det summer i det store atriumbygget på Blindern. Bygget huser StartupLab, en kuvøse hvor spede oppstartselskaper næres av mentorer, lokaler og kapital. Også DigitalNorway, en baby båret frem av 15 av Norges største selskaper, har tilholdssted her.

«Vi er som et startupselskap selv, og får inspirasjon og energi av å være samlokalisert med andre slike selskap», sier daglig leder Tor Olav Mørseth i DigitalNorway.

Det går høyspentraskt på energisk trøndersk under møtet. Mørseth ble utpekt til å lede Norge inn i den digitale tidsalderen i fjor. Da pakket han kofferten og forlot stillingen som sjefredaktør i det tradisjonsrike avishuset Adresseavisen. I DigitalNorway har han en stab på 13. Blant disse er Bente Haaland, Statnett-direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, som er utlånt til DigitalNorway. En av tospannets målsettinger er digitalisering av en bransje som er like tradisjonell som det stolteste avishus: Kraftbransjen.

Rydde i kjelleren.

«Med digitalisering bygges landet litt på nytt – men dette må gjøres smart og helhetlig. I dag er mange av prosessene i nettbransjen manuelle, og det er både vanskelig å få hentet ut tilgjengelig informasjon, og vanskelig å utnytte informasjonen. I dag kjører nettselskapet 50 mil for å sjekke en bryter, og bytter den ut fordi leverandøren sier det er på tide. I fremtiden må vi få beskjed fra bryteren at den trenger vedlikehold», sier Haaland.

«Selskapene bruker utrolig mye tid på å koble sammen siloene for å utnytte data effektivt. Her må det ryddes i kjelleren, og denne ryddejobben er stor», legger Mørseth til.

DigitalNorway har et mål enkelte kanskje vil beskrive som hårete: Norge skal være verdensledende på å ta i bruk digital teknologi for å effektivisere kraftsystemet. Stikkord er automatisert systemdrift, tilstandsbasert, prediktivt vedlikehold, og digital kundeassistent for produksjon og forbruk. Målet er ikke å utvikle nye standarder, men tar utgangspunkt i pågående digitaliseringsprosjekter og legger et grunnlag for at disse sees i sammenheng.

«Bransjen er avhengig av at vi automatiserer prosessene. Om ikke, kommer kostnadene til å øke ytterligere», sier Haaland, med henvisning til anslaget om at 140 milliarder kroner skal investeres i nettet de kommende årene.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

«Selskapene bruker utrolig mye tid på å koble sammen siloene for å utnytte data effektivt. Her må det ryddes i kjelleren, og denne ryddejobben er stor», sier Mørseth.

Mål: økt konkurransekraft.

DigitalNorway har møtt bransjen gjennom en lang rekke bilaterale samtaler og workshops, noe som har resultert et prospekt som nylig ble sendt ut til selskapene. En av anbefalingene der, er at det opprettes et bransjestyre bestående av nettsjefene, som skal bringe prosjektet videre.

Arbeidet skal først fokusere på myndighetspålagte prosesser, som KSU-utredninger og Erapp. Disse skal koples opp mot pågående piloter. Målet er å samordne overlappende prosjekter, sørge for at bransjen drar i samme retning og på sikt identifisere løsninger som er «plug’n play» som Mørseth sier, slik at nettselskapene får mer ut av kronene.

«Mandatet vårt er å bidra til økt konkurransekraft», sier Haaland.

Vi i KS Bedrift Energi mener det er stort behov for DigitalNorways arbeid overfor kraftbransjen.

«Alle er tjent med felles informasjonsmodeller. Det vil bidra til å redusere unødig tidsbruk og prosesser i nettselskapene, slik at selskapene får fokusert på det som er viktigst: En sikker, rasjonell og kostnadseffektiv drift og utvikling av nettet», kommenterer Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Du får møte DigitalNorway på Bedriftenes Møteplass i april 2019, og få økt innsikt i hva arbeidet i selskapet betyr for deg.