Med sin rene vannkraft er Norge i en særstilling i global sammenheng. Samtidig går utviklingen raskt innen andre produksjonsteknologier.

Det er usannsynlig at vannkraftens dominans i det norske kraftsystemet vil stå for fall. Samtidig er kostnadene knyttet til storskala vindkraft raskt fallende også i Norge. Flere av våre medlemsbedrifter er engasjert i vindkraften. Solcellepaneler har også vist seg svært populære på sluttbrukernivå, mens stadig flere åpner øynene for hydrogenøkonomiens muligheter.

Skatteregimet på vannkraften er uheldig innrettet og et hinder for nyinvesteringer og oppgraderinger. Vi i Samfunnsbedriftene Energi er opptatt av at rammevilkårene for produksjon skal være gode og at inntektene fra produksjon skal tilfalle lokalmiljøet, samtidig som det skal være rom for nye løsninger.

På denne temasiden kan du lese om vårt arbeid knyttet til vannkraften og nye produksjonsformer.

Les mer om
Relevante artikler