2018-11-27 Asle vannkraft portrett.JPG
KS Bedrift Energi møtte kraftskatteutvalget:

Grunnrenteskattens utforming er hovedproblemet

Produksjon • Energi

KS Bedrift Energi møtte mandag Kraftskatteutvalget, og ga klar beskjed om at grunnrenteskatten er vannkraftproduksjonens hovedutfordring i skattesystemet.

Kraftskatteutvalget, ledet av tidligere NVE-direktør Per Sanderud, skal frem til oktober neste år sette hele den norske kraftverkbeskatningen under lupen. Mandag var bransjen innkalt til et innspillmøte med utvalget. I likhet med flere andre interesseorganisasjoner mener vi at grunnrenteskattens utforming er hovedproblemet.

«KS Bedrift Energi mener superprofitt på grunnrente skal beskattes, men en av utfordringene med dagens innretning er at friinntektsrenten er satt altfor lavt. Den må økes til reell finansieringsrente for å legge til rette for samfunnsøkonomisk riktige re- og nyinvesteringer i vannkraften», påpekte Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Bare reell grunnrente må beskattes

I innspillmøtet fikk utvalget presentert eksempler på hvor galt dagens beskatningsmodell slår ut for enkeltselskaper. Mens grunnrenteskatten følger spotprisen, kan selskap som prissikrer produksjonen oppleve at mer enn overskuddet forsvinner i skatt.

«Kun den reelle grunnrenten må beskattes», understreket Strand.

Han tok også til orde for en oppjustering av naturressursskatten, som går til vertskommunen, mens prinsippene og satsene for eiendomsskatt bør avklares.

«En oppjustering av naturressursskatten medfører ikke økt skattebelastning ettersom den går til fradrag på vanlig bedriftsbeskatning, og har den heldige virkning at skatteinntekter vris fra staten til kommunen», påpekte han.

KS Bedrift mener også at skatteinnretningen må være teknologinøytral, slik at ikke vannkraftproduksjonen påføres ulemper stilt overfor andre produksjonsformer.

En rekke andre organisasjoner var enige i KS Bedrifts syn på grunnrenteskattens innretning, blant annet vindkraftorganisasjonen Norwea, som påpekte det positive samspillet mellom vannkraften og vindkraft i energisystemet.