Vannkraften er Norges arvesølv og forutsetningen for å opprettholde en kraftkrevende, og samtidig bærekraftig industri.

Norges vannkraftekspertise strekker seg tilbake et godt århundre og inntektene har bidratt til å gjøre Norge til et rikt, industrialisert og bærekraftig land. Inntektene fra grunnrenten tilfaller fellesskapet. Svært mange av våre medlemsbedrifter er stolte bærere av denne krafttradisjonen. Ettersom vannkraftproduksjonen av helt åpenbare årsaker ikke kan flyttes eller flagges ut, er sektoren også sårbar for et stadig økende skattetrykk.

Vi arbeider for å bedre de økonomiske rammevilkårene for norsk vannkraft, og for at vannkraften skal ha like spilleregler som øvrige fornybare produksjonsformer.

Dette arbeidet kan du lese om på denne temasiden.

Relevante artikler