Kostnadene knyttet til vind- og solkraft er stadig fallende. Spesielt vindkraften blir stadig viktigere i Norge.

Mange av våre medlemsbedrifter har interesser i vindkraften. Med en rekke prosjekter bygget, og flere under utvikling, vil vindkraftproduksjonen bli viktigere her til lands. Dette fører blant annet til press på nettkapasiteten.

Også sol har vist seg mer populært, da på sluttbrukernivå gjennom plusskundeordningen og subsidier. Mens nykommere i den norske kraftbransjen dominerer markedet så langt, er det flere selskap i Norge som opplever større interesse fra kundene knyttet til solkraft.

Hydrogen har de siste årene fått økende oppmerksomhet i offentligheten. Flere medlemsbedrifter har igangsatt mulighetsstudier for å utnytte og kommersialisere hydrogen som energibærer.

På denne temasiden kan du lese om utviklingen innen ny fornybar, regelverket rundt, og hvordan utviklingen påvirker medlemsbedriftene våre.

Relevante artikler