Midtfjellet Vindkraft - krediter Elisabeth Tønnesen.jpg
Det er viktig at de som lever med vindmøller i nærmiljøet også får oppleve fordelene som vindkraftsatsingen kan gi. Her fra Midtfjellet Vindpark. (Foto: Elisabeth Tønnesen)
Fitjar Kraftlag SA og Østfold Energi satser på vindkraft

Slik kan fornybart gi lokal nytteverdi

Vind og sol • Energi

To av KS Bedrifts medlemmer - Fitjar Kraftlag SA og Østfold Energi – har vist hvordan djerv satsing på vindkraft, i kombinasjon med utenlandske investorer, kan skape verdier som kommer lokalbefolkningen til gode.

Fitjar Kraftlag SA var initiativtaker til bygging av vindparken på Midtfjellet i den vesle vestlandsbygda og fikk med seg grunneiere, kommunen og investorer, og blant annet Østfold Energi på laget.

Eierandelen til kraftlaget har nå skrumpet inn ettersom prosjektet har blitt oppskalert og i dag er den desidert største eieren det tyske investeringsfondet Aquila Capital, som ble trukket inn etter hvert som prosjektet ble større og synkende kraftpriser ga økonomiske utfordringer.

Men Fitjar Kraftlag spiller fremdeles en viktig rolle i Midtfjellet Vindkraft, noe som gjenspeiles i at de har en av fire plasser i styret.

- Lokalt eierskap er viktig for legitimiteten, det gir oss mulighet til å påvirke det som skjer i fjellet, forteller Agnar Aarskog, styremedlem i Midtfjellet Vindkraft og styreleder i Fitjar Kraftlag SA.

- Gjennom styrerepresentasjon vil man kunne få innsikt i det som skjer fra et lokalt perspektiv. Det er vi som bor i Fitjar som kjenner på pulsen hva det vil si å bo ved siden av et vindkraftverk. Man kan få gjennomført positive tiltak i fjellet i samarbeid med de andre eierne som følge av utbygginga, fortsetter Aarskog.

Vekst gjennom kompetanse

Kraftprisene falt kraftig i det europeiske energimarkedet fra 2011. Dermed sank inntektene til Østfold Energi dramatisk. Kostnader ble kuttet og organisasjonen slanket for at selskapet skulle komme i balanse.

Selskapet endret også sin vekststrategi fra kapitalintensive investeringer til «kompetansedrevet vekst» - en vekststrategi hvor Østfold Energi utvikler fornybarprosjekter, som deretter selges videre til profesjonelle investorer. Dette er en satsing som krever relativt lite kapital.

Østfold Energi er i tillegg til sitt direkte eierskap i blant annet Midtfjellet Vindkraft også medeier i Zephyr, Norges største vindkraftutvikler, hvor selskapet deltar aktivt i utvikling av ny vindkraft.

Zephyr solgte vindkraftprosjektet Tellenes til BlackRock, som i 2017 åpnet det som da var Norges største vindpark i Sokndal i Rogaland med 50 vindmøller.

Den amerikanske kapitalforvalteren har inngått en langtidskontrakt med Google, som har kjøpt hele kraftproduksjonen i 12 år og skal forsyne selskapets europeiske datasentre med fornybar energi. Kraftproduksjonen tilsvarer like mye kraft som et gjennomsnittlig årsforbruk til 27.500 eneboliger.