Havnedrift og kompetanse:

Kompetanseutvikling 2017

Arrangementer • Havn

Fremtidsrettede havner skapes av de ansatte. Derfor setter KS Bedrift Havn havnekompetanse på dagsordenen. Her kan du lese om de viktigste arrangementene vi holder i år.

Havnedrift er tverrfaglig og mange faggrupper skal fungere sammen for å realisere et godt havnetilbud som bidrar til konkurransedyktige og miljøvennlige transportløsninger for lokalt næringsliv.

Fremtidsrettet havnedrift er en av fire satsningsområder for KS Bedrift Havn. I en hverdag som endrer seg raskere og raskere må også havnene tilpasse seg endrede krav fra brukere og kunder.

Gjennom ulike arrangementer ønsker KS Bedrift Havn å bidra til at havnene blir bedre rustet for å møte fremtiden. Under følger arrangementene vi har planlagt fremover.

Studietur til Brussel

I år arrangerer KS Bedrift Havn sin årlige studietur til Brussel 10.-12. mai. På studieturen kan du bli bedre kjent med utviklingen av rammebetingelsene for det europeiske transportsystemet.

Les mer her

Toppledernettverk

KS Bedrift Havn arrangerer, i samarbeid med lederutviklingsselskapet Vissa, toppledernettverk for havnedirektører.

Gjennom fokus på strategi, innovasjon og kultur er målsettingen for nettverket å bidra til å skape fremtidens havner. Vi ønsker også å skape en strategisk lederarena hvor en diskuterer aktuelle lederutfordringer og dilemmaer. Toppledernettverket skal være et engasjert og verdiskapende lederforum.

Mer informasjon kommer.

Innovative medarbeidere - konkurransedyktige organisasjoner

Fagsamlingen for havneansatte er møteplassen for alle som er ansatt i havnene. Enten man er kranfører, økonomimedarbeider, havnedirektør, eller har andre stillinger i havnene er fagsamling arenaen for å diskutere faglige utfordringer på tvers av fag og med andre fagpersoner i Havne-Norge.

Planleggingen av årets fagsamling i september er godt i gang. Årets tema er «Innovative medarbeidere - konkurransedyktige organisasjoner».

Hvilke muligheter åpner ny teknologi for? Hvordan gå fra god ide til gode løsninger? Hvilken rolle har de havneansatte når fremtidens havnetilbud skal utvikles? Dette og mer er på agendaen på årets samling.

Program og påmelding kommer.

Seminar om tilsyn og beregning av havneavgifter

Regelverket for beregning av anløpsavgift er nokså nytt, og flere opplever at det kan være krevende å bruke. Det kan også syne som det er ulik forståelse av regelverket mellom havnene, brukerne og Kystverket. 

På denne bakgrunn arrangerer KS Bedrift Havn seminar om tilsyn og beregning av havneavgifter i juni. Seminaret skal dykke ned i praktiske problemstillinger som: Hva er tilsyn og hvilke rettslige rammer har tilsynsmyndighetene? Hvordan beregne selvkost i praksis?  Hva er havnenes erfaringer ved tilsyn? Hva er Kystverkets retningslinjer for tilsyn og hva fører man tilsyn over?

Mer info kommer.

Forum for samfunnsbedrifter i Nord-Norge

Næringsutviklingen i Nord-Norge er viktig både for regionen og resten av landet. Energiselskap og havner bidrar sterkt til denne utviklingen. Forum for samfunnsbedrifter i Nord-Norge går av stabelen i Tromsø 13-14 juni.

Les mer her

Øvrige kurs og seminarer

KS Bedrift arrangerer også en rekke kurs og seminarer innen for jus og arbeidsgiverområdet. Vi arrangerer blant annet et lederkurs som har blitt populært. Følg med på kalenderen og finner du noe av interesse – meld deg på. 

Vi ser frem til å se dere på våre arrangementer fremover.